Ö MED MÅNGA ANSIKTEN 1

Man skulle kunna ägna ett helt liv åt att enbart fotografera på Gotland och ändå känna, när dagen kommer då det är dags att sätta på objektivlocket för sista gången, att man trots det har sååå mycket ogjort! Bara den öppna, vackra kusten med sina skiftande miljöer, som omger hela ön - allt från de vidsträckta och låga strandängarna till dramatiskt branta klintar som stupar rätt ner i havet - är en livslång utmaning och lockelse.

 

Lika självklart inspirerar också öns rika kulturarv till

porträttering och avbildning. Kyrkorna, flertalet med en tusenårig historia och med unik utsmyckning, lockar. Det gamla bondesamhällets mödor i form av milslånga stenmurar - benämnda staintun på norra delen av ön och stainvastar på den södra - skapar en effektfull dynamik i landskapet och kittlar fantasin. Årstidernas variationer som omdanar naturen: torra sommarmarker som vintertid förvandlas till veritabla träsk! Jag hoppas att mina bilder kan bli en inspirationskälla till Ditt eget bildskapande.