FÅGLAR I SKANDINAVIEN 1

Vad vore världen utan fåglarna? Tystare och ödsligare, jo-visst! Fattigare och mer grå, säkert! Kanske rent av out-härdlig och omöjlig för oss människor att överleva i. Tänk bara på den enorma mängd skadeinsekter som miljontals fåglar har som sin föda - varje dag! Men bortsett från "nytto-effekten" representerar fåglarna för mig skönhet, elegans, personlighet och ofta en fulländad perfektion i anpassning till livsbetingelserna. Studerar man t ex livet på en gotländsk strandäng upptäcker man snart, hur de olika arterna som lever där utvecklats för ett liv i just sin del av strandmiljön. Några uppehåller sig på de tuviga gräsmaderna, medan andra konsekvent koncentrerar sig på de dyiga tång-bankarna i vattenlinjen. Andra åter söker sig till sandrevlar och vattennära klippor. Eller varför inte sillgrisslorna, som kolonihäckar högt ovan vattnet på smala klipphyllor. Kommer deras perfekt formade ovala ägg i rörelse roterar det bara runt sin egen axel och blir därför kvar på bergshyllan.

 

 

Korta ben, långa ben, krokig näbb, rak näbb, färgstarka eller grå - evolutionen har gjort sitt jobb synnerligen väl! Min för-hoppning är att mina bilder ska locka Dig till egna upple-velser i vår generösa fågelvärld. I Skandinavien finns det betydligt mer än femhundra arter noterade, och några av de fåglar som vi mött på våra resor till de nordligare delarna av Norge finns representerade bland bilderna. Enbart på Gotland har mer än trehundra arter iakttagits. Så det finns att välja på och upptäcka! Några bra tips för skådning på ön: Hoburgsklippan och Rivet, Faludden, Stockviken, Närshol-men, Paviken, Storsund. Och missa heller inte de reserv-vattendammar som finns runt om på ön. Där kan man hitta både det ena och det andra! Och du - fåglarna finns där året runt, om än inte alla!