LAMM OCH LAMMUNGAR

Det finns en gammal barnramsa som går så här: Far, får får får? Nej, får får inte får, får får lamm! Men den ramsan fungerar inte på Gotland. Här finns nämligen inga får, här finns (i alla fall språkligt) bara lamm. Och följaktligen får inte lammen lamm utan lammungar! Den tyske turisten skrattade gott när Margareta berättade vad skylten "LAMMSKINN" - som han och hustrun stött på överallt på ön - betydde.

Själv älskar jag att plåta får, f'låt lamm. Dels finns det ett antal olika raser representerade på ön, dels upptäcker man efter ett tag att de har väldigt skiftande personligheter. För att inte tala om att de har mycket personliga "röster"! Sist men inte minst, de har oftast vänligheten att hålla sig hyggligt stilla, vilket under-lättar porträtteringen. Till skillnad från fåglarna, alltså!