BESTÄLLNING

Vill Du beställa en tavla gör Du det enklast genom att skicka e-post till mig: betomberg@gmail.com. Beskriv vilken bild Du önskar inramad (ange namnet på bilden), vilken ram inklusive färg Du vill ha och vilken typ av in-ramning Du föredrar. Läs mer om detta på sidan TAVLOR OCH MOBILER. Ange gärna priset på tavlan för att undvika missförstånd. Glöm inte att också lämna namn, adress och telefonnummer i Din beställning. Alternativt kan Du ringa mig på telefon 0733-99 42 85 så reder vi ut Dina önskemål tillsammans.

 

Vill Du ha mer än en tavla får Du tio procent rabatt på den andra och femton procent på de följande. Normalt leve-reras en tavelbeställning inom två veckor. Tillsammans med beställningen bifogas uppgifter om pris och konto, som betalningen ska sättas in på.

Margaretas mattor finns normalt till försäljning under somma-ren i galleriet BilderBoden. Du kan dock skicka ett e-postmed-delande och ange namn och telefonnummer, så tar hon kontakt och ni kan diskutera en eventuell beställning enligt Dina önske-mål.

 

Mobilerna finns endast till försäljning i BilderBoden. Materialet är delvis skört och kan därför alltför lätt skadas under transport.